Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

hair nedir?

hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cesium : n. biochem. Ca sembolü ile bilinen, atom no:55 ve atom ağırlığı 132.91 olan kimyasal element.


chiro, : pref. See: Chir.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


eminence : n. Çıkıntı, tümsek, eminentia: Büyük toparlak çıkıntı.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


pectin : n. biochem.Bazı bitkilerde bulunan beyaz ve şekilsiz bir madde.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


postnatal : a. Doğumdan sonra meydana gelen (daha çok doğan üzerinde meyadnag elen) olaylar için kullanılır; postnatal.


previtamin : n. biochem. Vitaminlerin önmaddeleri.


proliferation : n. Çoğalma, artma (özellikle hücreler için kullanılır), proliferasyon


proteopeptic : a. Proteini hazmeden.


pykn(o) : pref. Kalın, dolgun, toplu, sık, kesif, koyu.