Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

hair nedir?

hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathartic : a.&n. 1. Müshil (ilaç); 2. Barsakları temizleyici.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


descendent : a. 1. İnen, aşağı inen; 2. Aynı kaynaktan doğan, aynı soydan gelen.


dextrase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, dekstraz.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


tenoplasty : n. See: Tendoplasty.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


masto- : pref. Meme, göğüs.


medial : a. İçyan, medial.


monomaniac : n. Sabit fikir delisi.


nephrostomy : n. Böbreği ameliyatla kesip açma ve daimi fistül bırakma, nefrostomi.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


paracoele : n. See: Paracele.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


presenility, : n. Yaşlı olmamasına rağmen yaşlılık elritileri gösterme hali, erken yaşlanma, erken ihtiyarlama.