Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

hair nedir?

hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


chthonophagia : n. Toprak, kil veya çamur yeme.


cynophobia : n. See: Kynophobia.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


endoblast : n. Hücre nüvesi.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


hematogenic : a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ve oluşmasıyla ilgili; 2. Kan yapıcı, kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı; 3. Kan yoluylayayılan.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


metopoplasty : n. Alında plastik ameliyat.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


polydysplasia : n. Vücutta çok sayıda kusurlu organ bulunuşu.


prolapse : v. & n. Prolaps, prolapsus; 1. İnme, sarkma, düşme, normal yerinden kayma (organ), 2. Yerinden oynamak, sarkmak, düşmek.


pylorectomy : n. Piloru çıkarma ameliyesi, pilorektomi.


saccharum : n. biochem. Şeker.