Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

halazone nedir?

halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.


erythrocytopenia : n. Alyuvar sayısında azalma görülmesi.


galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


hyperidrosis : n. See: hyperhidrosis.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


lepidosis : n. Pullu kabarık (kızartı).


normovolemia : n. Normal kan hacmi.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


psychiatrist : n. Akıl hastalıkları uzmanı, akliyeci.


psychometrician : n. Psikometri uzmanı.


renal : a. Böbrekle ilgili, reanlis.


rhinal : a. Buruna ait.


sarcina : n. Sekiz mikrokoküsün bir araya gelip bağlanmış paketg örünüşünde yaptıkları küme, sarsin.