Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

hallux nedir?

hallux : n. Ayak başparmağı.

hallux rigidus : Osteoartrit nedeniyle metatarsofalangeal eklemin ankiloze olması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


cardiography : n. 1. Kalb ilmi; 2. Kardiyograf aletinin kullanışı, kardiyografi.


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


immunogenic : a. See:Immunifacient.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


lymphangiomatous : a. Lenfanjiyomlu.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


misogamy : n. İzdivaçtan nefret, evlenmeye karşı duyulan marazi nefret, miozgami.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


omagra : n. Omuz romatizması.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


osteoclasty : n. Şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla içimsiz kemiğin kırılması, osteoklasti.


oviferous : a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı, yumurta taşıyan.


pan- : pref.Bütün.


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.