Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hamulus nedir?

hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.

hamulus lacrimalis : anat. Gözyaşı-burun arkı girişinin altında bulunan kanca biçimindeki dışlak.


hamulus oss hamati : anat. Boncuksu kemiğin uzaksalında ve os hamatumun ayağa bakan yüzüdeki kanca biçimindeki çıkıntı.


hamulus pteerygoideus : anat. lamina medialisin ucundaki kanca biçimindeki çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


colpospasm : n. Vagina spazmı.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


funis : n. See:Funiculus.


helminthic : a. 1. Barsak soluncanlarıyla ilgili, 2. Barsak solucanlarını öldürücü ilaç.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


odontoclast : n. Süt dişleri köklerinin erimesini sağlayan bir cins hücre (Bu hücreler süt dişi ile devamlı diş arasında bulunurlar).


overstain : v. Mikroskopta incelenecek dokuyu koyu şekilde boyamak.


parieto-occipital : a. Parietal ve oksipital kemiklere veya bölgelere ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


piriform : a. Armutbiçim piriformis.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


sadist : n. Başkasına işkence etmekten zevk alan kimse, sadist.


scleratitis : n. Sklera iltihabı.


skiametry : n. Gözde kırılma hatalarını meydana çıkarmak için yapılan muayene.


specific : a. Spesifik: 1. Bir hastalığa mahsus olan; 2. Türe ait.


splenolysis : n. Dalak dokusunu yokeden lizin.