Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

hamulus nedir?

hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.

hamulus lacrimalis : anat. Gözyaşı-burun arkı girişinin altında bulunan kanca biçimindeki dışlak.


hamulus oss hamati : anat. Boncuksu kemiğin uzaksalında ve os hamatumun ayağa bakan yüzüdeki kanca biçimindeki çıkıntı.


hamulus pteerygoideus : anat. lamina medialisin ucundaki kanca biçimindeki çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


dermatophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


dextral : a. Sağ tarafa ait.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


gastrorrhexis : n. Mide rüptürü.


hydrocephalic : a. Hidrosefaliye ait.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


osmolagnia : n. Kokulardan duyulan cinsel heyecan, ozmolagni.


osteitic : a. 1. Kemik iltihabı ile ilgili; 2. Kemik iltihabının sebep olduğu.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


photogneesis : n. Işık oluşması.


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.