Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

heat nedir?

heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.

heat energy : Hararet kuvveti.


heat stroke : Sıcak çarpması.


heat treatment (cure) : Termoterapi, hararet ve özellikle sıcak hava ile tedavi usulü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


digital : a. El veya ayak parmağına ait, digitalis.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


eponym : n. Hastalık, bulgu, organ, oluşum vs'ye onun üzerinde çalımış kimsenin adına dayanılarak verilen kişi ismi.


interfascicular : a. Fasiküllerarası.


laceration : n. Yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık.


homotransplantation : n. Aynı türe ait canlılar arasında yapılan doku aktarımı, aynı türe mensup bir hayvandan diğer bir hayvana veya insandan insana doku parçası aktarımı.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


incisor : n. Öndiş.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


mood : n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti, hal; 2. Huy, mizaç, meşrep; 3. (pl.) Hiddet, terslik, huysuzluk.


neuroparalysis : n. Sinir hastalığı sebebiyle gelen felç, nervoparalizi.


opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.