Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

heat nedir?

heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.

heat energy : Hararet kuvveti.


heat stroke : Sıcak çarpması.


heat treatment (cure) : Termoterapi, hararet ve özellikle sıcak hava ile tedavi usulü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burimamide : n. Antistaminik bir madde.


cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


epididymo-orchitis : n. Epididimis ve testislerin birlikt iltihaplanmas4.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


hypersensitivity : n. Bir uyarana veya bir allergene karşı aşırı derecede olma durumu.


intra-articular : a.Eklemiçi.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


myogenesis : n. Embriyon gelişiminde kas lifleri ve kasların oluşumu, miyojenez.


olecranal : a. Olekrana ait.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


preclavicular : a. Köprücük kemiği (clavicula) önünde.


predentin : n. Yumuşak ilkel dentin.


rifampicin : n. Antibiotik, ilaçlara dirençli tüberkülozun tedavisi için kullanılır.


secondary : a. Tali, ikinci derecede (ehemmiyet taşıyan) olan, ikinci gelen.


semipermeable : a. Yarı geçirgen, muayyen molekülleri geçirebilen.


sitotoxism : n. Bakteri veya mantarla enfekte bitkisel gıda maddelerinin yenmesi sonucu oluşan zehirlenme, tahıl zehirlenmesi.