Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

hemangiectasis nedir?

hemangiectasis : n. Kan daarlarının genişlemesi, hemanjiyektazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


dolichocephalic : a. 1. Dolikosefali ile ilgili; 2. Uzun ve dar kafa gösteren, uzun kafalı.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


ependymoma : n. Ependimosit'lerden gelişen iyi huylu bir tümör; ependimom.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


integrator : n. Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hyperosmotic : a. 1. Ozmoz'u hızlandırıcı; 2. Hızlanan ozmoz'un sebep olduğu, artan ozmoz'a bağlı.


inosite : n. See: inositol.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


parietitis : n. Herhangi bir boşluğu veya organı çevreleyen duvarın iltihabı.


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.