Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

hemangiectasis nedir?

hemangiectasis : n. Kan daarlarının genişlemesi, hemanjiyektazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bone : n. Kemik, os.


bronchi : n. Trachea'nın alt tarafta ikiye ayrılması ile meydana gelen iki adet tüp şeklinde oluşum.


carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


deferentitis : n. Sperma kanalı iltihabı.


dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


dominant : n. Başat, üstün, (kalıtımla geçişte üstün olma).


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


enucleation : n. Bir organın tam olarak vücuddan dışarı çıkarılması.


excitonutrient : a. Belenmeyi canlandıran ilaç.


fibrinogenemia : n. Kanda aşırı miktarda fibrin bulunuşu.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hemophilic : a. Hemofiliye ait.


hemophthalmia : n. Göz kanaması, gözün kanlanması, hemoftalmi.


hypophrenia : n. Akıl zafiyeti, zayıflık, akıllılık. hipofreni.


isthmitis : n. İstmus iltihabı.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


pedophobia : n. Çocukladan korkma, çocuklara karşı ürküntü besleme.