Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

hemangiectasis nedir?

hemangiectasis : n. Kan daarlarının genişlemesi, hemanjiyektazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromate : n. biochem. Bromat asidinin tuzu, bromat.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


ferric : a. biochem. Demire ait, demirli, hadidi, demir kapsayan.


lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


immobility : n. Hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali.


immunize : v. Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


osteothrombosis : n. Kemik venlerinin trombozu.


pas : n. Para-aminosalisilik asid için kullanılan kısaltma.


path : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir tarzı; 2. Sinir demetinin seyir yolu.


paranephritis : n. 1. Böbrek çevresindeki bağ dokusunun iltihabı; 2. Böbreküstü bezi'ni saran kapsülün iltihabı, adrenal (suprarenal) kapsül iltihabı, paranefrit.