Bugün : 20 Mart 2018, Salı

Favorilere Ekle!

hematolymphangioma nedir?

hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


deuteranopia : n. Yeşil renk körlüğü.


diclidostosis : n. Venlerdeki kapakcıkların, kemik dokusunu andıracak şekilde sertleşmesi.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


microvillus : n. Bazı yüzeyel hücrelerden çıkan mikroskopik ince uzantılardan her biri, mikrovilüs.


mucigen : n. Sümük ve mukozaya tahvil edilir madde.


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


pedodontics : n. Çocukların diş ve ağız durumları ile uğraşan dişçilik şubesi, pedodonti.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


phoresis- : suff. "Bir yerden diğer bir yere hareket etme" anlamına sonek.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.


recovery : n. İyileşme.


redintegration : n. 1. Herhangi bir uyarı sonucu geçmişteki bir olay veya olayların zihinde tekrar canlanması, geçmişin hatırlanması; 2. İyileşme, sıhhatini kazanma; 3. Harabiyete uğrayan herhangi bir şeyin düzelmesi, özellikle harabiyete uğrayan oduk veya organın kendisini onararak normal duruma dönmesi.