Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hematolymphangioma nedir?

hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

doraphobia : n. Hayvanların derisine dokunmaktan aşırı tiksinme, hayvan kılı veya tüyüne değmekten aşırı ürkme.


engorgement : n. Tıkanma kan hücumu, kanlanma, hiperemi, konjestiyon.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


gastral : a. Mide ile ilgili.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


hepatotoxin : n. biochem. Karaciğer hücrelerini yokeen bir toksin, hepatotoksin.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


heteronomy : n. Diğer bir şeyin etkisine bağlı olarak faaliyet gösterme hali, gelişim veya çalışma bakımından başka bir uyarıya gerek gösterme durumu.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


leprosarium : n. Lepralı hastaların tedavi edildikleri hastane, cüzam hastanesi.


lusus : n. Oyun, spor.


monomania : n. Yalnız bir mesele hakkında sabit fikir ile kendisini gösteren akıl hastalığı, monomani.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


parasite : n. Parazit, asalak.


pinealopathy : n. Beyin epifizi hastalığı.


roof : n. Bir oluşumu üstten örten kısım, çatı, dam.


sarcocyte : n. Protozoid ektoplazmalarının orta tabakası.