Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

hematolymphangioma nedir?

hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptic : n. Kript iltihabı


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


electrogastrography : n. Mide faaliyeti esnasında meydanag elen elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


excrescence : n. Dokularda anormal bir çıkıntı veay büyüme meydana gelmesi.


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


hemianopia : n. See: Hemianopsia.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


inomyositis : n. See: Fibromyitis.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


mannityl hexanitrate : n. Uzun etkili bir damar genişletici.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


menolipsis : n. Geçici menopoz.


microdont : a. Çok küçük dişli.


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


nephrydrosis : n. Ureterdeki tıkanıklık sonucu pelvis renalis'in toplanan idrarla şişip genişlemesi, nefrohidroz.


orf : n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlardan insanlara geçebilen ve ülserasyonlara sebep olan bir hastalık.