Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

hematomyelia nedir?

hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergen : n. biochem. Brucella'lardan elde edilen bir antijen olup teşhiste kullanılır.


colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


dyssomia : n. uykusuzluk, uyuyamamazlık, uyku düzensizliği.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


homeoplasia : n. Bir dokunun yanında ona eş bir doku meydana gelmesi, hemoplazi.


hyperenergy : n. Kişinin aşırı enerji gösterişi hali, normalin üstünde areket veya çalışma gücü gösterme hali.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


leptothricosis : n. Leptothrix cinsi bakterilerin meydana getiridği hasatlık.


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


morbilliform : a. Kızamığa benzer, kızamıklı.


orthodont : a. Normal (muntazam) dişli.


palpebrate : a.&v. 1. Göz kapaklarına sahip, göz kapaklı (hayvan); 2.Göz kırpmak.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.