Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

hematoporphyrin nedir?

hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


dermatophytosil : n. See: Tinaepedis.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


emanotherapy : n. Emanasyonlar vasıtasıyle yapılan tedavi.


fragilitas : n. Se: fragility.


fungosity : n. Mantarı andıran tümörler veya tezahürler.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


iateria : n. See: Therapeutics.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


olecranoid : a. Olekrana benzer.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


phlebometritis : n. Uterus venlerinin iltihabı, flebometrit.


pregnanediol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan bir sterol.


prosector : n. Göstermek (öğretmek) için anatomi disseksiyonu.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.


spermatocidal : a. Spermatozoidleri yokeden.