Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

hemoperitoneum nedir?

hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cream : n. Kaymak.


cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


dicliditis : n. Özellikle kalb kapağı iltihabı.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


lectual : a. yatağa ait.


meditarsal : a. Ayakbileği (tarsus) merkezine ait.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


nosogeography : n. See: Geomedicine.


odontoceramic : a. Porselen dişe ait.


opticopupillary : a. Görme siniri ve gözbebeğine ait.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


proper : a. Yalnız birşeye ait olan, özel, proprius.


pruritic : a. 1. Şiddetli kaşıntı (pruritus) ile ilgili; 2. Şiddetli kaşıntıya sebep olan, kaşıntılı.


resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.


rumaround : n. Tırnağı saran deri ve yumuşak kısımların cerahatli iltihabı, dolama.