Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

hemoperitoneum nedir?

hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilitis : n. Dudakların iltihabı durumu.


cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


cytobiology : n. Hücredeki biyolojik olayların incelenmesi, hücre biyolojisi.


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


dermatoxerasia : n. Derinin kuruyup sertleşmesi.


dorsoposterior : n. Rahim içindeki fetüs sırtının arkada olduğunu belritmede kullanılan terim.


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hectogram : n. Yüz gram, hektogram.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


intima : n. Damarların en iç tabakası (gömleği), intima.


luteinization : n. Corpus luteum'un oluşması, ovülasyonu takiben Graaf folikülünde, folikül (granulosa) hücreleriyle beraber bir kısım theca interna hücrelerinin lütein hücreleri haline dönüşüp progesteron salgılamaya başlamaları, lüteinizasyon.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


phleborrhexis : n. Ven yırtılması, fleboreksi.


pleomorphic : a. Birçok değişik şekiller arzeden.


postoral : a. Ağzın arka kısmıda, ağız ardı.


radioscopy : n. İç organ röntgen ışınları yardımı ile hasas bir levha üzerinde gözde muayeneleri, radyoskopi.