Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

hemosite nedir?

hemosite : n. Kan parazitleri, hemozit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


commensal : a. Tam parazit olmayarak başkasından veya başkası üzerinde veya başkası ile beraber beslenen.


dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


extrusion : n. 1. İtip çıkarma, ihraç; 2. Dişçilikte bir dişin kapanma hattından ileriye çıkmış olması.


flare : n. Deride bir böcek ısırığının veya muharriş bir maddenin sebep olduğu kızarıklık.


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


hematotoxic : a. Kan zehirlenmesine ait, hematotoksik.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


inflexible : a. Eğilmez, bükülmez, sert.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


orthopnea : n. İleri derecede kalb ve akciğer yetmezlikleri halinde görülen yardımcı kasların iştiraki ile güç ve sık olarak ve oturur durumda yapılabilen solunum şekli, ortopne.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


pelma : n. Ayak tabanı.


phote : n. Aydınlanma birimi, santimetre kareye 1 lumen ışık düşmesi.


pontocerebellar : a. Varol köprüsüne ve beyinciğe ait.


progenia, progeny : n. Zürriyet.