Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

hemospasia nedir?

hemospasia : n. Kanın çekilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcify : v. Kireçlendirmek.


cera : n. 1. Arı tarafından salgılanan bal mumu; 2. Balmumuna benzer madde; 3. Kulak kiri.


cowpock : n. İnek çiçek hastalığı çıbanı.


craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


dysphrasia : n. Konuşamamazlık, konuşma bozukluğu.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


extravascular : a. Damardışı.


hydraeroperitoneum : n. Periton boşluğunda su ve gaz bulunması.


impressio : n .See impression.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


leio : pref. Düz anlamına önek.


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


overproduction : n. Normal miktarın üstünde oluşma (Normalin üstünde salgı meydana gelişi gibi).


phenolsulfonphthalein : n. biochem. Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan kırmızı billuri toz.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.


proteosuria : n. İdrarda proteoz bulunması.