Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

heterophoric nedir?

heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


chloralimide : n. biochem. Renksiz, tatsız, billüri bileşim olup, uyuşturucudur (CCI CH: NH).


craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


fellattorism : n. See: fellation.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


hepatogenic : a. Karaciğerden hasıl olan, karaciğerde meydana gelen, hepatojenik.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


ligation : n. Bağlama, bağlanma, ligatür konulması.


masculinovoblastoma : n. Erkekleştirenyumurtalık tümörü.


megaloesophagus : n. Özofagus büyümesi (genişlemeis).


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


perisaplingitis : n. Salpenks (tuba)'ı saran dokuların iltihabı, perisalpengjit.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.


polocyte : n. Kuup cismi


psychrophilic : a. Soğuktan hoşlanan, düşük ısıyı seven (15-20° santigrat ısıda üreyen bakteriler için denir).