Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

heterophoric nedir?

heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinodactyly : n. Parmakların kıvrık kalması.


cochleitis : n. Koklea iltihabı.


coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


cyclopia : n. İki göz yerine tek göz oluşmasıyla belirgin doğuş anomalisi, iki göz çukurunun içinde tek göz bulunmak üzere birbirleriyle birleşmesi hali, tek gözlü olma.


epiphysis : n. Uzun kemiklerin uçları, kemikucu, epifiz.


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


larvivorous : a: See: Larviphagic.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


myovascular : a. Kalp kasına ve kan damarlarına ait.


nosetiology : n. Hastalık sebeplerini konu alan tıp dalı, nozetiyoloji.


obeliac : a. Obelyona ait.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.


proptometer : n. Egzoftalmi derecesini ölçme aleti, proptometre.


shoulder : n. Omuz.