Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

heterophoric nedir?

heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


extraplacental : a. Plasentadan ayrı olarak.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


glucagon : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinde yapılan hormon.


gnathion : n. Çene ucu, alt çenenin orta çizgi üzerindeki en alt ucu.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


hemivertebra : n. Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.


hydrosalpinx : n. Salpenkste seröz sıvının toplanması.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


lie : n. Duruş, yatış, fetüsün uzun ekseni il annenin uzun ekseni arasındaki münasebeti belirtmekte kullanılan obstetrik terim.


luteotrophin : n. Hipofiz ön lopu tarafından salgılanan bir hormon.


methohexitone (methohoxital) sodium : n. Çok kısa etkili bir barbitürat, ameliyat öncesinde damariçi yoluyla verilir.


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).