Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

histodialysis nedir?

histodialysis : n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


canthotomy : n. See: Cantholysis.


chorion : n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı, orta amnion zarı; 2. Deri tabakalarından biri; 3. Mukozanın derin tabakası.


dead : a. Cansız, ölü, ölmüş.


dentist : n. Dişçi, diş tabibi.


elective affinity : n. biochem. Kimyasal bir maddenin bileşiminde başka özel bir maddeyi tercih eğilimi.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


heterosis : n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.


hyperadipositiy : n. See: hyperadiposis.


hyperestrogenemia : n. Kanda aşırı miktarda östrojen bulunuşu.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


labile : a. Kararsız, çabuk değişen.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


nociuty : n. Zarar, zarar verme.


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


podedema : n. Ayak ödemi, bir veya her iki ayağın ödemi.