Bugün : 15 Ağustos 2020, Cumartesi

Favorilere Ekle!

histologist nedir?

histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrology : n. Kanseri konu alan bilim dalı, kanser bilimi.


blepharo : pref. Göz kapaklarına ait (patoloji terimlerinin başına gelir).


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


mia : .


glutamine : n. biochem. Birçok bitkilerin suyunda bulunan tabii bir amino asid.


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


granum : n. See: Grain.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


levorotation : n. Sola dönme, sola çevirme veya çevrilme.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


malleotomy : n. 1. Malleusu parçalara ayırma; 2. Malleollerinkesilerek parçalara ayrılması.


metreurynter : n. Servikal kanalı genişletme amacıyla kullanılan su veya hava ile şişirilen torba.


n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


oligogalactia : n. Süt salgısının azalması, sütün az gelmesi, oligogalaksi.


phlogogenic : a. İltihap yapan, flogojenik.