Bugün : 03 Temmuz 2020, Cuma

Favorilere Ekle!

homotransplantation nedir?

homotransplantation : n. Aynı türe ait canlılar arasında yapılan doku aktarımı, aynı türe mensup bir hayvandan diğer bir hayvana veya insandan insana doku parçası aktarımı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


didymus : n. Testis.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


elytritis : n. Vagina iltihabı.


epiloia : n. Beyin dokusu ile ilgili olan ve kalıtımla geçen bir anomali.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


hematosteon : n. Kemik iliği boşluğuna kan dolamsı.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


keratotomy : n. Kornea ameliyatı.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


per saltum : Bir sıçrayışta, bir defadan


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


quotient : a. Bölüm.


sarcostosis : n. Et dokusunun kemikleşmesi.