Bugün : 16 Ağustos 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

hydrobilirubin nedir?

hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


noncellular : a. Yapısında hücre bulunmayan, hücresiz.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


paramenia : n. 1. Düzensiz adet görme; 2. Ağrılı adet görme, dismenore, parameni.


roentgenkymogram : n. Röntgenkimografi filmi.


specular : a. Speküloma ait.


spermium : n. Olgun erkek cinsiyet hücresi, spermatozoon.


sura : n. (pl. surae). Baldır.


symbolophobia : n. Hareketlerinden sembolik manalar çıkarılacağı korkusu.


trabecular : a. Trabeküle ait, trabeküler.


trace : n. 1. biochem. Zerre, cüzi şey; 2. İz, belirti, işaret.


transventricular : a. Ventrikül aracılığıyla gerçekleştirilen.