Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hydrobilirubin nedir?

hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


counter : a. Ters, zıt.


cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


fibril : n. Lifcik, iplikcik, fibrilla.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


hematoporhyria : n. Porfirin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen idrarda aşırı hematoporfirin bulunuşu, derinin güneş ışınlarına aşırı duyarlığı ve diğer bazı bozukluklarla belirgin durum.


hypopotasemia : n. kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı.


law : n. Kural, kanun.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


magnus : n. Büyük.


malady : n. Hastalık, illet.


meloschisis : n. Yanağın doğuştan yarıklık gösterişi.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


perineorrhaphy : n. Perine dikilmesi.


polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.