Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hyperparathyroidism nedir?

hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytochrome : n. Oksijenli ortamda yaşayan canlı hücrelerinde yaygın şekilde bulunan ve hücre solunumunda önemli rol oynayan bir piğment, sitokrom.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


ischiac : n. See: ischiatic.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).


leukocytolysis : n. Lökositlerin parçalanması ayrılıp dağılması, lökositoliz.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


megacephalous : a. See: megacephalic


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.


notalgia : n. Sırt ağrısı.


pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.


papula : n. See: Papule.


periosteum : n. kemik dışzarı, periyost.


phacoma : n. Göz merceğinden gelişen tümör, göz merceği tümörü.


pneumatics : n. Hava v.s. gazların mihaniki özelliklerinden bahseden ilim.


precursor : n. Ön madde.


pseudocele : n. Belynin beşinci karıncığı, psödosel.