Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

hyperparathyroidism nedir?

hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cotisol : n. Hidrokortizon hayat için gerekli olan bir adrenal kortikosteroidi.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


endoblast : n. Hücre nüvesi.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


funis : n. See:Funiculus.


teratoid : a. Ucube şeklinde.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


hypermobility : n. Hareket yeteneğinin çok fazla oluşu.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


mammillitis : n. See: Thelitis.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


osteophony : n. Sesin kemk vasıtasiyle iletimi.


perceive : v. 1. Farkına varmak, duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varmak; 2. Anlamak, sezmek, idrak etmek.


periosteal : n. Periyosta ait.


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.


petechia : n. (pl. petechiae). Nokta biçiminde deri kanamaları, petesi (damar dışına kan çıkamsı), purpura.