Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

hyperparathyroidism nedir?

hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomotor : n. 1. Bronş ve bronşiyollerde çap değişikliğine sebep olan (daralma veya genişleme gibi); 2. Bronş veya bronşiyollerde çap değişikliği yapan ilaç.


copperas : n. biochem. Demir sülfatı, zaç.


dandy-fever : n. see. Dengue.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


mammitis : n. See: Mastitis.


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


otectomy : n. İç ve orta kulak dokularının ameliyatla çıkarılması, otektomi.


podginess : n. Bodurluk şişman ve kısa boyluluk.


porphyrinuria : n. İçinde porfirin bulunan koyu kırmızı bir idrar çıkarılması, porfirinüri.


pyrogen : a. Vücut hararetini yükselten, pirojen.


remnant : a. Artık, kalıntı, herhangi bir organ veya oluşumun, embriyonal hayattan gelişme göstermeksizin kalmış artığı.


resilience : n. Alveol kretinin üstündeki dişetinin lastik gibi yaylanması veya sıkıştırılabilme yeteneği, elastikiyet, rezilyens.