Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hypersalemia nedir?

hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


creatorrhea : n. Dışkıda sindirilmemiş et liflerinin bulunuşu (Pankreas yetersizliğinde görülür).


cresol : n. biochem. Katrandan çıkarılan çok kırıcı sıvı (C7H8O).


devolution : n. Katabolik değişme.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.


hindbrain : n. See: Rlombencephalon.


hysterogenic : a. Histeriye sebep olan histeri nöbeti yaratan.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


opercular : a. Operculum'a ait.


osteoarthritis : n. Kemik ve buna yakın eklemin iltihabı, osteoartrit.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


plurilocular : a. See: Multilocular.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


prenasal : a. Burun'un önünde.