Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hypersalemia nedir?

hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


chiroplasty : n. Eldeki bir kusuru düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat, estetik ameliyatı.


choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


dullness : n. 1.Akciğerin sertleşmiş bölgesi üzerinde perküsyon'da alınan titreşimsiz sesin niteliği; 2. Donukluk, matlık, körlük.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


fluorite : n. biochem. Kalsiyum flüorürü (CaF2).


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


gynecomania : n. Erkekte aşırı cinsel arzu, erkeğin cinsel hayata aşırı düşkünlük göstermesi hali.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


hormonology : n. 1. Hormonbilim; 2. Kilin kendokroloji.


hypostatic : a. 1. Hipostaz'la ilgili, 2. Hipostazg österen; 3. Hipostaz'ın sebep olduğu hipostaz'a bağlı.


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


map : n. Grafik, şema, harita.


meloschisis : n. Yanağın doğuştan yarıklık gösterişi.


metrocyte : n. Ana hücre, metrosit.


nosogenesis : n. Hastalığın oluşması.


passion : n. 1. Kuvvetli his (heyecan, hırs, v.s.); 2. Acı, ağrı, ıstırap; 3. Merak, delilik.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.