Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hyperthyroidosis nedir?

hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


ecologist : n. Ekoloji uzmanı.


erythroedema polyneuritis : n. Uzuvların kırmızı bir renk alarak şişmesi şeklinde ortaya çıkan bir çocukluk hastalığı.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


physics : n. Fizik.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


hypocrine : a. İç salgı bezinin yetersiz çalışmasına bağlı, herhangi bir iç saglının yetersiz salgılanması nedeniyle oluşan.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


myoinositol : n. Kasta bulunan inositol, miyoinositol.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


periosteal : n. Periyosta ait.


phlogogen : n. İltihaba sebep olan herhangi bir madde.


posthyoid : a. Hyoid kemiği arkasında.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


pseudohernia : n. Yalancı fıtık.