Bugün : 16 Ağustos 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

hyperthyroidosis nedir?

hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


gastroplegia : n. Mide fecli.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


hyperdactiylsim : n. See: hyperdactylia.


hypopyon : n. Gözün ön kamarasında toplanması, hipopyon.


hyposalivation : n. see: Xerostomia


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


mors : n. Ölüm.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


obstipation : n. See: constipation.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


poli(o) : pref. Gri madde.