Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

hyperthyroidosis nedir?

hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


cystectomy : n. kistin ameliyatla çıkarılması, sistektomi.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


endocrinology : n. İç salgı bilgisi, endokrinoloji.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


eunuch : n. Hadım.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


hemophthalmia : n. Göz kanaması, gözün kanlanması, hemoftalmi.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


pancolectomy : n. Tümkolon'un ameliyatla çıkarılması, pankolektomi.


patroclinous : a. Anne tarafınan çok baba tarafına çeken (melezler hk.).


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.


perilymphatic : a. 1. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen; 2. İç kulakta kemik labirent içindeki sıvı ile ilgili, perilenf'e ait.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.