Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hypoadrenalism nedir?

hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curet (te) : n. Kürtaj aleti.


electrolyte : n. Elektrikle tahlil olunabilen madde, elektrolit.


endometrectomy : Rahim mukozasının ameimlyatla çıkarılması, endometroktomi.


eructation : n. Geğirti, geğirme.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


hyperonychosis : n. See: Hyperoncyhia.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


insanitary : a. Gayrisıhi, sıhhate zararlı.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


iridodialysis : n. İris dış kenarının, tutunmuş olduğu kirpiksi cisim (korpus silyare)'den ayrılması, iridodiyaliz (Genellikle travma nedeniyle oluşur).


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


menses : n. See: menstruation.


microhepatica : n. Karaciğer küçüklüğü, mikrohepati.


n(a)evus : n. See: mole


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


phlebitis : n. Venlerin iltihabı, bir damarın iç zarının iltihabı, flebit.


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.


seminologic : a. See: Symptomatic.