Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

hypoadrenalism nedir?

hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


endochondral : a. kıkırdak içinde (yerleşmiş veya gelişmiş).


endocrinotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


etheromania : n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


intergrade : n. Ara devre, geçiş devresi.


hormonogenesis : n. Herhangi bir hormonun oluşması.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


maidism : n. See: Pellagra.


meatotome : n. Uretra dış deliğini genişletme amacıyla kesit yapmada kullanılan özel bistüri, meatotom.


nonproduction : n. Meydana gelmeme, oluşmama, yokluk.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


phage : n. See: Bacteriophage.


pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.


pressor : n. 1. Uyaran; 2. Kan basıncını (tansiyon) yükselten ve hipofizin infundibulum ksmında bulunan bir madde.


pulmometry : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme.


suppurative : a. Cerahatlı, süpüratif.