Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

hysteria nedir?

hysteria : n. Histeri, beiynde organik bir bozukluk gösterilemeyen bir psikonevroz (ekseriya kadınlarda rastlanır).

anxiety hysteria : Ruhsal gerilimin sebep olduğu sıkıntı ve huzursuzluk belirtileri ile beraber seyreden histeri şekli;


conversion hysteria : Psişik huzursuzluğun sinir sistemini etkileyerek çeşitli organlarda somatik belirtiler halinde dışa vurması ile belirgin histeri şekli.


hysteria major : Nöbetler halinde gelen kısmi bilinç kaybı, konvülsilyonlar, kol ve bacaklarda yalancı felç hali ile belirgin ağır histeri şekli.


hysteria minor : İstem dışı kasılma ve titremeler, vücudun çşitli bölgelerinde subjektif nitelikte ağrılar ve çok kere hissi reaksiyonlarda taşkınlık ile belirgin nisbeten hafif histeri şekli.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bull's regime : n. Geçici üremi tedavisinde, mide yoluyla hastaya glikoz ve yerfıstığı yağı verilmesi.


cheilorrhaphy : n. Yırtık v.s sebeple dudağı dikme, dudağa dikiş koyma.


corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


curettage : n. Kürtaj.


energy : n. Enerji, erke, kuvvet, kudret.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


lithopedion : n. Ölü bir fetusun uzun süre uterus içinde kalması.


melituria : n. Diabetes mellitus.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.


prevalence : n. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı.


pseudophlegmon : n. İltihaba bağlı olmaksızın derialtı dokusunun şişmesi ve derinin kızarması ile belirgin, flegmon'u andıran durum, yalancı flegmon.


sebiagogic : a. Yaşlı madde hasıl eden, yağ yapan.