Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hysteria nedir?

hysteria : n. Histeri, beiynde organik bir bozukluk gösterilemeyen bir psikonevroz (ekseriya kadınlarda rastlanır).

anxiety hysteria : Ruhsal gerilimin sebep olduğu sıkıntı ve huzursuzluk belirtileri ile beraber seyreden histeri şekli;


conversion hysteria : Psişik huzursuzluğun sinir sistemini etkileyerek çeşitli organlarda somatik belirtiler halinde dışa vurması ile belirgin histeri şekli.


hysteria major : Nöbetler halinde gelen kısmi bilinç kaybı, konvülsilyonlar, kol ve bacaklarda yalancı felç hali ile belirgin ağır histeri şekli.


hysteria minor : İstem dışı kasılma ve titremeler, vücudun çşitli bölgelerinde subjektif nitelikte ağrılar ve çok kere hissi reaksiyonlarda taşkınlık ile belirgin nisbeten hafif histeri şekli.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiometry : n. 1. Sistol ve diyastol esnasındaki hacım değişikliklerinin, dolayısıyla kalbin çalışma gücünün ölçülmesi; 2. Kalb kuturlarının ölçülmesi.


cardiorenal : a. Kalbe ve böbreğe ait olan, ikisini de ilgilendiren.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


epicranial : a. Kafatası üzerindeki deri ile ilgili, baş derisine ait.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


false : a. Sun'i, taklit, takma


gastroenterocolitis : n. Mide ince barsak ve kolonun iltihabı, gastroenterokolit.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


hypothermy : n. See: hypothermia


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


maculopapular : n. Cilt üzerinde leke ve ele gelen kabarıklık (papül) bulunması.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.