Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

hysteria nedir?

hysteria : n. Histeri, beiynde organik bir bozukluk gösterilemeyen bir psikonevroz (ekseriya kadınlarda rastlanır).

anxiety hysteria : Ruhsal gerilimin sebep olduğu sıkıntı ve huzursuzluk belirtileri ile beraber seyreden histeri şekli;


conversion hysteria : Psişik huzursuzluğun sinir sistemini etkileyerek çeşitli organlarda somatik belirtiler halinde dışa vurması ile belirgin histeri şekli.


hysteria major : Nöbetler halinde gelen kısmi bilinç kaybı, konvülsilyonlar, kol ve bacaklarda yalancı felç hali ile belirgin ağır histeri şekli.


hysteria minor : İstem dışı kasılma ve titremeler, vücudun çşitli bölgelerinde subjektif nitelikte ağrılar ve çok kere hissi reaksiyonlarda taşkınlık ile belirgin nisbeten hafif histeri şekli.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergin : n. See: Brucellergen.n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


chemosynthesis : n. Canlı'da kimyasal etki ile oluşan sentez, canlı organizmasıda kimyasal reaksiyon sonucu belli bir maddenin oluşması.


colpeurysis : n. Colpeurynter ile vagina'yı genişletme.


dead : a. Cansız, ölü, ölmüş.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


emptysis : n. Akciğer kanaması.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


glandulosity : n. Guddelik, gudde.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.


hypometabolism : n. Metabolizma azalmas.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


lethargic : a. 1. Letarji ile ilgili; 2. Letarji gösteren.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


metastatic : a. Metastaza ait.


odontoplasty : n. See: Orthodontics.


onychectomy : n. Tırnak veya tırnak yataklarının kesilerek çıkarılması, onikektomi.