Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

iatric nedir?

iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantholysis : n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.


cholecystokinetic : a. Safra kesesinde kasılma uyaran, dolayısıyla kesenin boşalmasını hızlandıran.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


excernant : a. Boşaltıcı


excrescence : n. Dokularda anormal bir çıkıntı veay büyüme meydana gelmesi.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


hyposalivation : n. see: Xerostomia


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


instability : n. Dayanıksızlık, kararsızlık, değişme.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


limitans : a. Sınırlayıcı.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


masculinization : n. Kadında erkeğe hassekonder cinsiyet özellikleri (ses kalınlaşması kıllanma, adalî yapı v.s.)'nin meydana gelişi.


mosaic : a. 1. Küçük parçaların, serpme şeklinde bir araya gelmesiyle beliren şekil, mozaik; 2. Aynı dokuya ait hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi göstermesi.


ophthalmologic : a. Oftalmolojiye ait.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


pastil, pastille : n. 1. Pastil; 2. Öksürük v.s. pastili.


semicartilaginous : a. Kısmen kıkırdaktan oluşmuş, yarı kıkırdak yapı gösteren.