Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

ignis nedir?

ignis : n. Ateş.

ignis sacer : 1. Se: ergotism; 2. Zona.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coxarthrosis : n. Kalça ekleminin iltihabı.


deferens : n. 1. Taşıyan ileten. 2. See: Ductus deferens.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


erythrocythaemia : n. Fazla miktarda alyuvar yapılması.


esthesioneurosis : n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


extender : n. Genişletici, büyütücü, uzatıcı.


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


hemicrania : n. 1. Başın bir yarısını tutan ağrı, ayrımbaş ağrısı, migren; 2. Fetüs'te kafatasının sadece bir yarısının oluşmasıyla belirgin kafa anomalisi.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


labile : a. Kararsız, çabuk değişen.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


phytoparasite : n. Parazit türünden nebati organizma, fitoparazit.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.


pseudorecation : n. Deri altına enjekte edilen test maddesinin niteliği ile ilgili olmaksızın diğer bir sebebe bağlı olarak meydana gelen reaksiyon, yalancı reaksiyon.


pyknometry : n. Piknometre aracılığıyla sıvı maddenin özgül ağırlığının ölçülmesi.


scarlatinal : a. 1. Kızıl ile ilgili; 2. Kızıl'a bağlı, kızıl'ın sebep olduğu.