Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ileostomy nedir?

ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.

ileostomy bags : İleostomi'den gelen sıvıların ve akıntıların biriktirilmesi için yapılan plastik veya kauçuk kese.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstriction : n. Bronş lümeninin daralması.


carpus : n. Elbileği, karpus.


chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


circle : n. Çember, daire, circulus.


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


deodorant : n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya izale etmek için kullanılan kimyevi bir madde; 2. Dezenfekte edici.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hemivertebra : n. Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


linkage : n. 1. Halkalar şeklinde birbirine bağlı olma hali; 2. halka dizisi, zincir.


micromelia : n. El veya ayakların normalden daha kısa (küçük) olması, mikromali.


myx(o) : pref. 1. Sümük; 2. Balgam.


needle : n. v. 1. İğne; 2. İğne ile delmek.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


paretic : a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


pentaquine : n. biochem. Sıtmaya karşı kullanılan müessir bir madde, kinolin.


phagotherapy : n. Fazla (çok) yedimke suretiyle yapılan tedavi, fagoterapi.