Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

ileostomy nedir?

ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.

ileostomy bags : İleostomi'den gelen sıvıların ve akıntıların biriktirilmesi için yapılan plastik veya kauçuk kese.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


burette : n. biochem. Sıvı ölçmeğe mahsus cam tüpü, büret.


comissurotomy : n. Fibröz bantların veya halkaların cerrahi olarak kesilmesi.


conductive : a. İletken.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


disclination : n. Gözlerin dışa dönmesi.


dolicho : pref. Uzun anlamına önek.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


engastrius : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün karnı içinde bulunmasıyla belirgin ikiz hilkat garibesi.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


irideremia : n. İris yokluğu.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


meliodosis : n. Pseudomonas pseudomallei'nin sebep olduğu ruam7a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyöz hastalık (Kemirici hayvanlardan insana geçer).


myodynia : n. See: Myalgia.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.