Bugün : 07 Haziran 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

iliofemoral nedir?

iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchigenic : a. Bronş'tan doğan, bronş'tan gelişen.


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


diabetic : a.&n. 1. Şeker hastalığına ait; 2. Şeker hastası, diyabetik.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


ectocondyle : n. Kemiğin dış lokması.


encyst : v. 1. Kese oluşturmak; 2. Kese içine almak veya alınmak.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


erethism : n. 1. Bir organın vakitsiz tekamülü; 2. Aşırı sinirlilik.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.


herpetiform : a. Erpes gibi, erpese benzer.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hormonogenesis : n. Herhangi bir hormonun oluşması.


hydrophthalmia : n. Göz küresi istiksası (gözde su toplanması).


in-vivo : n. Canlı dokularda, yaşayan dokular üzerinde.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.