Bugün : 20 Eylül 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

iliofemoral nedir?

iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


grain : n. 1. Hububat tanesi; 2. Tohum; 3. Eczacı tartısında 0.065 gram.


intradermal : a. Deri içinde.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


lochiaal : a. Rahim suyuna (loşiye) ait.


microgenitalism : n. Dış üretim organlarının küçüklüğü.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


myelomeningocele : n. Omurilik meninks fıtığı, miyelomeningosel.


orthotropic : a. Ortotropizme ait.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.


pneumatocele : n. 1. Akciğer dokusu fıtığı; 2. Gazlı şiş, içinde gaz bulunan şiş, pnömatosel.


pneumonectasia : n. See: Pulmonary emphysema.


pneumophone : n. Orta kulak basıncını ölçme aleti.


psychochemotherapeutic : a. Akıl ve ruh hastalıklarını tedavi amacıyla kullanılan ilaç, psikokematerapötik.


radiologic : n. Radyoloji ile ilgili