Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iliofemoral nedir?

iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


corpulent : a. Aşırı şişman.


descending : n. İnen, aşağıya doğru seyir gösteren.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


emulsum : n. See: Emulsion


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


teratogenic : a. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan, fetüs'te malformasyon yaratan.


vaccigenous : a. Aşı yapan.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


lust : n. Aşırı cinsel arzu, aşırı cinselistek, şehvet.


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


painful : a.Ağrılı, acılı.


paristhmion : n. Bademcik, tonsilla.