Bugün : 15 Ağustos 2020, Cumartesi

Favorilere Ekle!

iliofemoral nedir?

iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


lactovegetarian : n. Süt, yumurta ve sebze ile perhiz yapan şahıs.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


othemorrhea : n. Kulak kanaması.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


popliteus : n. Dizardı kası, musculus popliteus.


rhineurynter : n. Burun deliğini tıkamak için kullanılan elastik bir torba olup, şişirilmek suretiyleu ygulanır.


sinusoid : n. 1. Sinüs gibi, sinüs'e benzer; 2. Organ yapısındaik, genişlemi kan damarlarında noluşan geniş aralıklardan her biri (Dalak'ta görüldüğü gibi); 3. Terminal bir kan damarının genişlemiş son kısmı.


skelalgia : n. Bacak ağrısı.


sternalgia : n. Göğüs tutukluğu, sternum ağrısı.


telangiectasia : n. Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen ve kılcal, arteryol ve venüllerin genişlemesinden ibaret olan lezyonalr.


tenonitis : n. 1. Kiriş iltihabı, tenozit, 2. tenon kapsülünün iltihabı.