Bugün : 21 Ocak 2021, Perşembe

Favorilere Ekle!

iliofemoral nedir?

iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholilelithotripsy : n. Safra kesesi veya safra kanalını açmaksızın içindeki taşları ezme.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


duodenal : a. Onikiparmak barsağa ait, duodenalis.


electronarcosis : n. Beyinden elektrik akımı geçirere bilinci ortadan kaldırma, bu şekilde kişiyi bayıltma (Şakak bölgeleri üzerine uygulanan elektrotlar aracılığıyla gerçekleştirilir).


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


hepatolysis : n. Karaciğer hücrelerinin yokolması, hepatoliz.


phrenocostal : n. Diafragma ve kaburgalarla ilgili.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


inoculable : a. Aşılanabilir.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


merycism : n. Geviş getirme.


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


osteoblast, : n. Kemik dokusu oluşturan hüre, osteoblast.