Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

imminent nedir?

imminent : a. Tehdit eden.

abortus imminent : Düşük tehdidi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotenemia : n. Kanda karoten bulunuşu, yalancı sarılık (Aşırı miktarda artışı deri renginin hafif sarılaşmasına sebep olur).


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


dorsum : n. (p. dorsa). Sırt.


extraocular : a. Gözküresinin dışında bulunan, ekstraoküler.


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


hepatargia : n. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasından ileri gelen otointoksikasyon, hepatarji.


heterochronism : n. See: Heterochronia.


kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.


pexy : suff. 1. Yerinden oynamış bir kısmın tekrar yerine tesbiti; 2. Sabitleştirme, hareketsizleştirme.


precipitin : n.biochem. Sun'i bağışıklık sonucunda meydana gelen ve antijenini çökeltebilen bir antiokr.


ramify : v. Dallanmak, kollara ayrılmak, dal budak sarmak.


refrigerant : a. Ateşi ve susuzluğu gideren.


rice : n. Pirinç, oryza sativa.


sinister : a. Sol, soldaki, sinistra, sinistrum.


squamocellular : a. 1. Dökülücü nitelikte hücrelerle ilgili; 2. Dökülücü nitelikte hücrelerden oluşan.