Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

immunoreaction nedir?

immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipartite : a. İki kısım gösteren, iki bölümden oluşan.


circumcision : n. Sünnet.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


forensic medicine : n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


gangrenous : a. Gangrenli.


gastrocolpotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla vagina'nın üst bölümüne kesit yapma, bu şekilde kesit yaparak vagina'ya girme.


heteromorphosis : n. 1. Harabiyete uğramış dokunun kendisini normal yapısından farklı olarak yenilemesi; 2. Vücudun herhangi bir kısmında orada bulunmaması gereken doku veya organ oluşmasıyla belrigin gelişim anomalisi, bu nitelikte malformasyon.


hydrohystera : n. See: hydrometra.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


micromastia : n. Memelerin normalden küçük olması, küçük memelilik, mikromasti.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


odontotrypy : n. Dişi delme, diş içinden cerahat çıkarma ameliyatı, odontotripi.


ossiculum : n. (pl. ossicula). See: ossicle.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).


proctostomy : n. Rektuma ağız açma, proktostomi.


sacrospinal : a. Sakrum ve omurgaya ait.