Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

immunosensitivity nedir?

immunosensitivity : n. Bağışıklık ile ilgili hastalıklarda ortaya çıkan durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.


cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


ebonation : n. Yara içine girmiş kırık kemik parçalarının çıkarılamsı.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


espundia : n. Güney Amerika'da görülen muko-kutanöz bir leishmaniasis.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


gestation : n. Gebelik (müddeti).


glossorrhaphy : n. Dilin dikilmesi.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


nasus : n. (pl. Nasi). Burun (Dışardan görülen kısım).


nevus : n. Ben.


phlebophlogosis : n. Ven iltihabı.