Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

imperforate nedir?

imperforate : a. Delinmemiş.

imperforate anus : Rektumun dışarıya açılamaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


depulization : n. Hastalık taşıyan sineklerin ortadan kaldırılması.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


phylaxin : n. Hastalığa karşı bağışıklık sağlayan ve protein yapısında olan koruyucu madde.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


keratoiditis : n. See: keratitis.


lipophrenia : n. Zihni iktidarsızlık, akıl yitimi, zekasızlık, lipofeni.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


omagra : n. Omuz romatizması.


pad : n. Pamuktan veya başka uygun maddeden yapılan küçük yastık, kompres.


phose : n. Sübjektif ışık duygusu.