Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

imperforate nedir?

imperforate : a. Delinmemiş.

imperforate anus : Rektumun dışarıya açılamaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


fibrinogenase : n. Proteini koagülasyona sevk eden enzim.


hepatosplenic : a. Karaciğer ve dalakla ilgili.


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


hemolytopoietic : a. Kan hücrelerinin yokolması ve oluşumuna ait.


hyperhidrosis : n. Bol terleme, ter salgısının anormal fazlalığı, aşırı ter salgısı.


mandibular : a. Altçeneye ait.


neurotization : n. İncinmiş sinirin, yeni doku gelişimi ile kendisini onarması, sinir rejenerasyonu, nörotisazyon.


orchidocele : n. See: Orchiocele.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.


phlogogenic : a. İltihap yapan, flogojenik.


pneumono : pref. Akciğer, akciğerle ilgili


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


polymyxin : n. biochem. Bacillus polymyxa'dan elde edilen antibiyotik bir madde, polimiksin.