Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

impressio nedir?

impressio : n .See impression.

impressio cardia : anat. Her iki akbağrın içyan yüzeyinde yüreğin bıraktığı iz.


impressio colica : anat. Karabağrın sağ lopunda, öt torbasının sağında, içeğinin (colon) bıraktığı iz.


impressio digitatae : anat. İmik kıvrımlarına uyan düz oluklar.


impressio duodenalis : anat. Öt torbasının boynunun sağ yanında duodenumun bıraktığı iz.


impressio renalis : anat. sağ lopun visc. yüzünde sağ böbreğin bıraktığı iz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystography : n. içine kontrast madde dolamsı sağlandıktan sonra yapılan radyolojik idrar kesesi tetkiki, sistografi.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


eupancreatism : n. Pankreas'ın normal çalışması, özellikle pankreatik enzimlerin yeterli salgılanması hali.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


gastronomy : n. 1. Gastronomi: İyi yemek yeme bilimi ve sanatı; 2. Midebilim; 3. Zevk ve iyi yemeklere düşkünlük ,epikürizm.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


infravaginal : a. Vagina kubbesi altında.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


lienitis : n. Dalak iltihabı, splenit.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


main : n. See: Hand.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.