Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

impressio nedir?

impressio : n .See impression.

impressio cardia : anat. Her iki akbağrın içyan yüzeyinde yüreğin bıraktığı iz.


impressio colica : anat. Karabağrın sağ lopunda, öt torbasının sağında, içeğinin (colon) bıraktığı iz.


impressio digitatae : anat. İmik kıvrımlarına uyan düz oluklar.


impressio duodenalis : anat. Öt torbasının boynunun sağ yanında duodenumun bıraktığı iz.


impressio renalis : anat. sağ lopun visc. yüzünde sağ böbreğin bıraktığı iz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyrate : n. biochem. Bütirik asidin tuzu.


cheirokinesthesia : n. El hareketlerinin, özellikle yazış esnasında kişi tarafından ayrıntılarıyla hissedilmesi.


claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


external : a. Dış, dışyan, harici.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


instability : n. Dayanıksızlık, kararsızlık, değişme.


intradermoreaction : n. Herhangi bir maddenin deri içine enjekte edilişini takiben oluşan reaksiyon, deri içi reaksiyonu.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


lyophil : a. Sıvı çeken, liyofil.


multiparity : n. İkiden fazla doğum yapma, çok doğurma.


myelic : a. 1. Omurilikle ilgili; 2. Kemik iliği ile ilgili.


otomyasthenia : n. Sesin normal alınış ve büyütülüşü ile ilgili kasların zayıflık hali.


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


short : a. Kısa (boylu).


smoker : n. Tütün içen.


sparganosis : n. Tenyaların ikinci larva safhası tarafından istilaya uğrama.