Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

infraconscious nedir?

infraconscious : a. Bilinçaltı, bilinç altında.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


capsitis : n. Göz merceği kapsülünün iltihabı.


cholerase : n. biochem. Vibrio comma'dan çıkarılan bir enzim.


colcothar : n. biochem. Kırmızı demir oksidi, kolkotar, zacı mahruk.


contagious : a. 1. Sari, bulaşı; 2. Zehirli, mikroplu; 3. Sirayet eder.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


humoral : a. Vücut sıvılarından ileri gelen


hygrostomia : n. Aşırı salya ifrazı, salyanın bol miktarda salgılanması, higrostomi.


hypoventilation : n. Akciğerlerdeki havanın normalden az olması.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


overmasculinization : n. Kadında erkeğe has sekonder cinsiyet özelliklerinin aşırı şekilde oluşması.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.