Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

inhibitory nedir?

inhibitory : a. Menedici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowleg : n. Dizler arasının aşırı açık oluşu ile belirgin bacaklardaki şekil bozukluğu, yay bacak, genu varum.


cholic : a. Safra nevinden, safraya ait, kolik.


chromaffin : n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


hemianosmia : n. Burnun tek tarafının koku alma yetenğinin kaybolması.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


longimanous : a. Uzun ellere sahip, ince uzun elli.


lux : n. (pl. luxes or luces). 1. Işık ölçüsünün birimi; 2. Işık, ziya.


metrotomy : n. See: Hysterotomy.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


obesogenous : a. Şişmanlatıcı.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


pyelography : n. Kontrast madde vererek piyelonun röntgenle resmini alma; piyelografi.


spher : pref. Küre anlamına önek.


sufferance, suffering : n. Ağrı, ıstırap.