Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

inhibitory nedir?

inhibitory : a. Menedici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


choledochogastrostomy : n. Ana safra kanalı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturma.


classification : n. Tasnif.


confinement : n. Loğusalık.


cystoscirrhus : n. Sert kıvam gösteren mesane sarkomu.


donor : n. 1. Transfüzyon için kendisinden kan alınan kimse, kan verici; 2. Transplantasyon için kendisinden organ alınan kimse, organ verici; 3. Sun'i döllemede kendisinden meni alınan kimse, meni verici.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


emetism : n. "Ipecac" bitkisinden zehirlenme.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


mancinism : n. Sol elini daha hünerle kullanma hali, solaklık.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.


pseudosmallpox : n. Çiçek hastalığına benzer deri döküntüleri gösteren, hafif ateşin eşlik ettiği virütik hastalık, variola minor, alastrim.


recognition : n. Tanıma, bilme, ayırma.


sclerencephalia : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


sphenomaxillary : a. Sfenoid (kaması) ve üstçene kemiklerine ait.


styloiditis : n. Stiloid çıkıntıyı sarkan dokuların iltihabı.