Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

interganglionic nedir?

interganglionic : a. Gangliyonlararası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chollateral : n. Arterlerin yandalları.


digestive : a. 1. Hazma ait; 2. Hazmettirici.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


frenotomy : n. Gemi kesme ameliyesi, gem ameliyatı, frenotomi.


homosexual : n. & a. 1. Aynı cinse karşı cinsel arzu taşıyan kimse, Homoseksüel; 2. Homoseksüelliğe ait.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.


pancreatoduodenectomy : n. Pankreas'ın tümünün veya sadece baş kısmının duodenum'la birlikte çıkarılması, bu amaçla yapılan ameliyat.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.


quadrigeminal : a. Dört parçalı (kısımlı), dört kat, quadrigeminus, dördüz.


quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.


radioresistant : a. Radyoaktif ışınlara karşı dirençli, ışın tedavisine karşı duyarlı olmayan (Tümörün niteliği hakkında).


renogastric : a. Böbrek ve mideye ait.