Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

interpolation nedir?

interpolation : n.Vücudun herhangi bir yerine ameliyatla yeni doku aktarma, tdoku aktarımı, doku nakli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


cineradiology : n. Sineradyografi'nin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi.


colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


cysto-urethrography : n. Konrast madde ile doldurulduktan sonra yapılan idrar kesesine ve uretraya ait radyolojik tetkik.


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


dorsolumbar : n. Sırtın bel bölgesi.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


tenontodynia : n. Kiriş ağrısı.


haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.


huckle : n. Kalça.


insoluble : a. Erimez.


Krabbe's Disease : n. Zeka anomalisi ile birlikte meydana gelen ve kalıtsal olarak iletilen dejeneratif bir hastalık.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


mixoscopy : n. See: Mixoscopia.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


percept : n. Anlayış, idrak, duyu yolu ile idrak edilen şey.


planomania : n. Gezip dolaşmağa aşırı düşkünlük, evinden ayrılıp uzun süre diğer yerlerde gezip dolaşma eğilimi.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.