Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

interspinalis nedir?

interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choristoma : n. Normal yeri dışında bulunan doku kitlesi (chorista) nden gelişen konjenital tümör.


clarity : n. Açıklık, berraklık.


egomania : n. Marazi kendini beğenme (nefsine hürmet) manisi.


eugenics : n. Fizik ve moral bakımlardan ileri nesiller yetiştirme bilimi.


extrude : v. 1. İtip çıkarmak, ihraç etmek; 2. Uzatmak.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


hematomediastinum : n. Mediyastende kan toplanması.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


hyperchromemia : n. Kanda renk endeksinin yükselmesi.


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


ingesta : n. T aam, yiyecek ve içecekşeyler.


invalidity : n. Maluliyet, hastalıklı olma.


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


partition : n. 1. Kısımlara bölünme, kısımlara ayrılma; 2. Bölme, perde, duvar, bir oluşumu iki kısma ayıran bölme.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.


plasmatic : a. Plazmaya ait.


platybasia : n. Boyun omurgası çıkıntılarının artkafa kemiği döşemesini yukarı kaldırmasından ileri gelen hal.