Bugün : 20 Mart 2018, Salı

Favorilere Ekle!

intervertebral nedir?

intervertebral : a. Omurlararası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


endodontics : n. Dişçilikte pulpa hastalıkları ve tedavisiyle ilgili bilim dalı. endodonti.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


glycine : n. biochem. Kreatin sentezinde kullanılan bir amino asid, glisin.


utriform : a. Şişe şeklinde.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


merorhachischisis : n. Omuriliğin kısmen çatlaması.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


parectasis : n. Organın aşırı genişleme göstermesi.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.