Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

intervertebral nedir?

intervertebral : a. Omurlararası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


borborygmus : n. Mide veya barsaklardaki gazın meydana getirdiği gurultu sesi, gaz gurultusu.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


emaciation : n. 1. Zayıflatma; 2. Sıcaklık.


enterolithiasis : n. barsaklarda taş bulunması hali.


glossalgia : n. Dil ağrısı, glosalji.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


gutta-percha : n. Gütaperka ağacından elde edilen beyaz öz. Cerrahide kullanılan su geçirmez bir madde.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


irradiating : a. Yayılan, belli bir noktadan etrafa yayılan (ağrı v.s.).


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


luciferase : n. biochem. Lüsiferine tesir ederek ışık meydana getiren bir enzim, lusiferaz.


mandibulectomy : n. Alt çene kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


mycophylaxin : n. Mikropları yok eden filaksin.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.