Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

ipsation nedir?

ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


extramarginal : a. Bilinç dışı, idrak dışı


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


gonadectomy : n. Gonadların ameliyatla çıkarılması.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


main : n. See: Hand.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


paradentium : n. Dişlerin boynunu çevreleyen dokunun bütünü, dişin asma cihazı.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


perikaryon : n. 1. Sinir hücresinin gövde kısmı, nöron gövdesi; 2. Çekirdek dışındaki hücre kitlesi, protoplazma, sitoplazma.


per vias naturales : a. Tabii yollardan, tabi yollar aracılığıyla.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.