Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

irritable nedir?

irritable : a. Hafif uyartılara şiddetle cevap veren, hassas, taharrüşe müsait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


dichromic : n. biochem. İki atom kromu ihtiva eden.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


heteroplasia : n. Bir dokunun normalde bulunmaması gereken bir yerde gelişme göstermesi, normal dokuda başka cins doku hücrelerinin gelişmesi, heteroplazi.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


neurocranium : n. Kafatasının beyini içine alan kısmı.


neurotization : n. İncinmiş sinirin, yeni doku gelişimi ile kendisini onarması, sinir rejenerasyonu, nörotisazyon.


odontoblast : n. Diş yuvası.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


peritoneoscopy : n. Periton muayenesi, peritonu görerek muayen etme.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.