Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

irritable nedir?

irritable : a. Hafif uyartılara şiddetle cevap veren, hassas, taharrüşe müsait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecotomy : n. Çekum'a kesit yapma, kesit yaparak çekum'u açma.


condense : v. Biochem. teksir etmek, takdir etmek.


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


hirudicide : a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. Sülükleri yokeden madde.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


oculopathy : n. Göz hastalığı.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


perilobitis : n. Lob çevresindeki dokunun iltihabı, özellikle akciğer lobül'ü veya lobüllerini saran bağ dokusunun iltihabı.


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.


pleuralgia : n. Plevra ağrısı.


prosodemic : a. Bulaşıcı, sari bir şahıstan diğerine geçen (hastalık).


quadripolar : a. Dört kutuplu.