Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

irritable nedir?

irritable : a. Hafif uyartılara şiddetle cevap veren, hassas, taharrüşe müsait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiectasis : n. Safra kanallarının genişlemesi.


chondritis : n. Kıkırdak (dokusu) iltihabı, kondrit.


dragee : n. Üstü şeker kaplanmış hap, draje.


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.


gonioscope : n. Gözde ön kamera açısını muayenede kullanılan alet, gonioskop.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hydropyonephrosis : n. Ureter'in tıkanması sonucu böbrek pelvisinde idrar ve cerahat toplanması hali, hidropiyonefroz (Cerahatli idrarın birikimi nedeniyle böbrek şişer).


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


iron : n. biochem. Demir, Fe sembolü ile bilinen, atom no: 26 ve atom ağırlığı: 55.85 olan kimyasal element.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


platycephalic : a. Yassı kafa gösteren, basık kafaya sahip.


proctocystotomy : n. Mesane taşını rektum yolu ile çıkarma ameliyesi, proktosistotomi.


quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.


scybala : n. Yuvarlak, sert gaita parçaları.