Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

ischioanal nedir?

ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


cartilage : n. Kıkırdak, cartilago.


cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


colectomy : n. Kolonun ameliyatla çıkarılması.


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


isodynamia : n. Eşit kudrette olan, izodinami.


linkage : n. 1. Halkalar şeklinde birbirine bağlı olma hali; 2. halka dizisi, zincir.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


myelotomy : n. Omurilik ameliyatı, miyelotomi.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


neurosensory : a. Uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili, hissi sinire ait.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.