Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

ischioanal nedir?

ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breck feeder : n. Prematüre ve zayıf bebeklerin beslenmesinde bir çeşit biberon.


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


defect : n. Eksiklik noksan, kusur, sakatlık, defekt.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.


hematometachysis : n. Kan nakli.


hyperflexion : n. Aşırı derecede bükülme, kıvrılma.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


inopexia : n. Kanın damar içinde kendiliğinden pıhtılaşma eğilimi göstermesi, damariçi pıhtılaşma.


linguogingival : a. Dil ve dişetleri ile ilgili.


lymphangiestasis : n. Lenf damarı genişlemesi, lenfanjiyektaz.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.