Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

isochronic nedir?

isochronic : a. Aynı zamanda yapılan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


dialyzator : n. Diyaliz için kullanılan özel alet, diyaliz aleti.


elastic : a. Elastiki, esnek, elastik, elasticus


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


hangnail : n. Tırnak yatağından çıkan dar bir deri bandı, şeytantırnağı.


hypertonic : n. Solüsyonların fazla kesafette olması, hipertonik.


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


methylampretamine hydrochloride : n. Ampetamine benzer etkisi olan bir merkez sinir sistem uyarıcısı.


nursling : n. Meme (süt) çocuğu.


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.


rectopexy : n. Sarkma gösteren rektum'un dikişle tesbit edilmesi, rektopeksi.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.


retardation : n. 1. Tehir, geciktirme, gecikme; 2. Geç gelişim.


rheumatosis : n. Romatizmadan doğan herhangi bir bozukluk.


seborrhea : n. Derideki yağ bezlerinin çalışma bozukluğu sonucu meydanag elen deri hastalığı, sebore.