Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

isotropy nedir?

isotropy : n. 1. Her tarafında aynı özellikleri gösterme; 2. Işığı her yönde eşit olarak kırma veya geçirme niteliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbachol : n. biochem. Beyaz ve sarımtrak billurlar olup, parasempatik uyarıcıdır (C6H15CIN2O2).


cardiomegaly : n. Kalb büyümesi.


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


divulsor : n. Garip ayırıcı, genişletici araç, özellikle dar uretra'yıgenişletmek amacıyla kullanılan buji.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


estradiol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik madde (C10H24O2).


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


goniotomy : n. Glokom ameliyatı, gonyotomi.


hypnotic : a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuya ait.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


lentiform : a. Mercimeksi (merceksi), mercikem biçim (mercekbiçim).


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


mud : n. Çamur.


noctalbuminira : n. Geceleri idrarda albülin çıkması.


psychogram : n. Şahsiyet vasıflarını tesit eden cetvel.


psychotropic : a. Beyin hücreleri üzerinde özel etki sabihi olan.


pyloroplasty : n. Pilor ameliyatı.


quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.


sebocystoma : n. Yağ kanalının tıkanması nedeniyle oluşan kist, yağ kisti.