Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

isotropy nedir?

isotropy : n. 1. Her tarafında aynı özellikleri gösterme; 2. Işığı her yönde eşit olarak kırma veya geçirme niteliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


ellipsis : n. Tamamlanmasını okuyana bırakarak yazıda bazı kelimelerin yerlerini boş bırakma, konuşurken bazı kelimeleri dinleyenin tamamlanmasına bırakarak atlama.


fibromyositis : n. Fibromasküler dokunun iltihabı, fibromiyozit.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


heterochronism : n. See: Heterochronia.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


myeloblastosis : n. Kanda fazla miktard miyeloblast bulunuşu, miyeloblastoz.


myelo-encephalitis : n. Beyin ve omurilik iltihabı, miyeloensefalit.


pleurohepatitis : n. Karaciğere yakın plevra iltihabı ile birlikte seyreden akciğer iltihabı.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


postdigestive : a. Sindirim sonu, sindirim sonrası.


respiratory : a. Teneffüse ait, solunuma yarayan, respiratorius.


rumaround : n. Tırnağı saran deri ve yumuşak kısımların cerahatli iltihabı, dolama.


sacrocoxalgia : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ağrısı.


sphenorbital : a. Sfenoid kemik orbita ile ilgili.