Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

jugal nedir?

jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

bran : n. Kepek.


carbolism : n. Karbolik asit (fenol) zehirlenmesi.


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


francium : n. biochem. Fr sembolü ile bilinen, atom no: 87 ve atom ağırlığı: 223 olan kimyasal element, fransiyum.


goneitis : n. Diz iltihabı.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


uterotonic : a. & n. Uterus tonüsünü arttıran (madde).


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


humo(u)r : n. Cerahat, vücuta bulunan sıvılar, humor.


hypochondrium : n. Merak nahiyesi, karnın kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan sağ ve sol bölgelerinden iri, geğrek, hipokondr.


intraepidermal : a. Epidermis içi, epidermis içinde.


lienomedullary : a. Dalağa ve kemik iliğine ait.


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


nucleoprotamine : n. biochem. Umumiyetle balık yumurtasında bulunan protamin ve nükleik asit bileşimi.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.