Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

kalagua nedir?

kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleavage : n.1. Hücre bölünmesi; 2. Cilt kıvrımları; 3. Yumurtanın döllenmesi ile blastula safhası arasındaki durum; 4. Molekülün yarılması.


elastinase : n. biochem. Esnek (elastik) dokuyu eriten bir enzim.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


fascitis : n. Fasya iltihabı.


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


lithology : n. Taşbilim (mesane) litoloji.


lumbocostal : a. Bel ve kaburgalara ait.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


nervimotor : a. Motor (hareki) sinire ait.


oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.


orthopedics : n. İskeletin şekil bozukluklarını önleyen ve tedavi (tamir) eden tıp dalı, ortopedi.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


photoperceptive : a. Işığı görebilen.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.