Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

karyotype nedir?

karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleb : n. Büyük kabarcık.


celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


cheilectomy : n. & 1. Dudağın bir kısmının veya tümünün ameliyatla çıkarılması; 2. Uzun kemiğin eklem yüzleri üzerinde, herhangi bir patolojik nedenle gelişen fazlalıkları, keski ile kesip çıkarma.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


deplumation : n. Kirpiklerin dökülmesi, kirpiklerin düşmesi.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


follicle : n. Bezcik, fölikül (foliculus.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


uvel : a. Üveaya ait.


intra-amniotic : a. Amnion kesesi içi, amnionsıvısı içindeki.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


keratodermia : n. Derinin kornea tabakasının hipertrofisi, keratodermi.


mandrin : n. Sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren.


microdont : a. Çok küçük dişli.


myentericus : n. Miyokard(iyum), kalp (yürek) kası.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.


pediatrist : n. See: pediatrician.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.