Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

karyotype nedir?

karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


ganglioglioma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden gliyom.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


hepatic : a. Karaciğere ait, hepaticus.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


mesencephalon : n. Orta beyin, mesenkefal(on).


moldiness : n. Küfle örtülü olma, küflülük.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


panangiitis : n.Bütün damar tabakalarını saran iltihap.


paroxysm : n. Hastalık belritilerinni birdenibre artması, paroksizm.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


pellicula : n. See: Epidermis.


photogen : n. 1. Işıldama niteliği gösteren bakteri de bu parıltıyı yapan madde; 2. Parıltı veren bakteri, fotobakteri.