Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

katabolism nedir?

katabolism : n. See: catabolism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celliferous : a. Hücreler oluşturan.


chlorobutanol : n. biochem. Renksiz veya beyaz billurlar olup, uyutucu, antiseptik ve mevzii uyuşturucudur (CCI5(CH3)2C.OH).


cranioschisis : n. Kafatasının konjenital çatlaklığı.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


discoverable : a. Görülmesi veya gösterilmesi mümkün, anlaşılması mümkün (lezyon v.s.).


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


entripsis : n. deri üzerinde sürülen yağı ovarak yedirme, yağ ile ovma.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


phlegmonous : a. 1. Flegmonlu; 2. Flegmona ait.