Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

katolysis nedir?

katolysis : n. Bir bileşiğin daha basit parçalara ayrılması, özellikle gıda maddelerinin sindirim sisteminde daha basit parçalara ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


interior : a. 1. İç, dahili; 2. İç tarafta, içte.


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


levulose : n. biochem. Meyva, bal ve barsaklardan çıkarılan şeker (C6H12O6) levüloz.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


onychogryposis : n. Tırnakların içe kıvrılması, batan tırnak, pençe tırnak.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.


poppy : n. Kurutulmuş tohumlarından opium (afyon) elde edilen Papaver somniferum adlı bitki, haşhaş.


repolarization : n. Kutuplaştırma.


respiratory : a. Teneffüse ait, solunuma yarayan, respiratorius.


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.


scotogram : n. Röntgen ışınları aracılığıyla alınan film.