Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

kelp nedir?

kelp : n. Bir çeşit esmer deniz algı otunun iyot çıkarmak için alınan külü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestode : n. Barsak şeridi.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


coronal : a. Kafatasının kenarına ait, taça ait, koronal, coronalis, coranius.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


equipotential : a. İktidarı bir olan.


subnutrition : n. yetersiz beslenme.


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


malacosteon : n. Kemiklerin yumuşaması, osteomalasi.


malar : a. Yanağa ait, malaris.


nasogastric : n. Burnu ve mideyi


nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.


orthocephalic, orthocephalous : a. Kafatasının uzunluğu ile eni arasındaki oranı orta derecede olan.


pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


serosanguineous : a. Serum ve kandan oluşmuş.


sickling : n. Kanda oraksı hücrelerin gelişimi.


sphincterismus : n. Sfinkter spazmı.