Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

keratogneous nedir?

keratogneous : a. Boynuzsu madde meydana getiren, keratojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


hemctocryal : a. Soğuk kanlı.


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


hospital : n. (ab. Spital): Hastane.


keratopathy : n. Kornea'ya ait herhangi bir hastalık.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


medicochirurgic : a. see: medicochirurgical.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


myelomalacia : n. Marazi omurilik yumuşaması, miyelomalasi


noctambulist : n. Uykusunda kalkıp gezen, noktabulist.


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.


protoneuron : n. Periferik rfleks kavsindeki ilk nevron.


puberty : n. Erginlik, büluğ, rüşt, püberte.


rhinodacryolith : n. Burun gözyaşı taşı.


romberg's sigu : n. Bir ataksi belirtisi, gözler kapalı ve ayaklar birleştirilmiş durumda iken, sallanmaksızın ayakta durmağa muvaffak olamama hali.