Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

keratogneous nedir?

keratogneous : a. Boynuzsu madde meydana getiren, keratojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


endocarditis : n. Endokard iltihabı.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


formiciasis : n. Karınca ısırıklarından meydana gelen marazi durum.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


isodynamia : n. Eşit kudrette olan, izodinami.


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


nickel : n. biochem. Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58.69 olan madeni element, nikel.


palpable : a. El muayenesinde hissedilen.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


perleche : n. dudak kenarı çatlağı, perleş.


prandial : a. Yemeğe ait.


prospective : a. İleriye yönelik ,ileriyi kapsayan.