Bugün : 20 Mart 2018, Salı

Favorilere Ekle!

keratogneous nedir?

keratogneous : a. Boynuzsu madde meydana getiren, keratojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic : a. Brom'la ilgili.


bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


culdoscope : n. Vaginal arka forniksi yoluyla uterusun arka tarafına, periton içine kuldoskop sokulması.


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


detoxification : n. biochem. Zehirini çıkarma.


dioptre : n. Merceğin ışığı kırma gücünü belirtmede kullanılan birim, diopter, dioptri (Odağa bir metre uzaklıktaki merceğin ışığı kırma gücü).


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


gastricism : n. Mide bozukluğu.


geobiology : n. Yeryüzündeki hayatı konu alan ilim dalı, yeryüzü biyolojisi.


gomme : n. Frenginin üçüncü döneminde rastlanan oluşumlar, goma.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


peratodynia : n. See: Cardialgia.


pleomorphism : n. 1. Bir maddenin çeşitli şekillerde billurlaşma göstermesi hali; 2. Aynı türe mensup canlının birkaç değişik şekil göstermesi hali.


pyridine : n. biochem. Katrandan elde edilen antiseptik bir madde (C5H5N)


salpingocyesis : n. Tuba gebeliği.


stomachalgia : n. Mide ağrısı.


subculture : n. Bir başka besi yerinden nakledilmiş kültür.