Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

keratoleukoma nedir?

keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.


fibrinoplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


gastroscopy : n. Midenin gözle muayenesi, gastroskopi.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hypocatharsis : n. Hafif bir müshille barsak muhteviyatının boşaltılması.


lumbocostal : a. Bel ve kaburgalara ait.


mediastinoscopy : n. Mediastinumdaki oluşumların medaistinoskop aracılığıyla muayenesi, medaistinoskopi.


melanosarcoma : n. see: Melanoma.


mesocaecum : n. Körbarsak mezosu.


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


myringomycosis : n. Timpan zarının mantar hastalığı, miringomikoz.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


perineovaginal : a. Perine ve vagina ile ilgili.


prerenal : a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.